SCIENTIFIC COMMITTEE

President

Prof. dr hab. inż. Tomasz L. Stańczyk
(Kielce University of Technology, PL)

Vice-President

prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher
(Warsaw University of Technology, PL)

Members

dr hab. Marijonas Bogdevicius
(Vilnius Gediminas Technical University, LAT)

dr inż. Mirosław Gidlewski
(K. Puławski University of Technology and Humanities in Radom, PL)

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
(Cracow University of Technology, PL)

dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof WAT
(WAT, PL)

dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk
(Kielce University of Technology, PL)

prof. Ing. Alica Kalašová PhD
(University of Žilina, SK)

Ing. Jozef Kostolný, PhD
(Žilinská univerzita v Žiline, SK)

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
(University of Žilina, SK)

dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW
(IEEE, Warsaw of University Technology, PL)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia
(Warsaw University of Technology, PL)

prof. dr hab. inż. Sławomir Luft
(K. Puławski University of Technology and Humanities in Radom, PL)

Ing. Ľubomír Moravčík, PhD
(Ministry of Transport, SK)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski
(Lodz University of Technology, PL)

dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk
(Kielce University of Technology, PL)

dr inż. Wiesław Pieniążek
(Cracow University of Technology, PL)

prof. dr hab. inż. Leon Prochowski
(WAT, PL)

dr hab. inż. Andrzej Reński prof. PW
(Warsaw University of Technology, PL)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Romaniszyn
(University of Bielsko–Biała, PL)

dr hab. inż. Andrzej Szosland prof. PŁ
(Lodz University of Technology, PL)

dr hab. inż. Grzegorz Ślaski
(Poznan University of Technology, PL)

prof. Ing. Marian Šulgan, PhD
(University of Žilina, SK)

prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski
(Lublin University of Technology, PL)

dr inż. Jan Unarski
(Instytut Ekspertyz Sądowych Kraków, PL)

dr hab. inż. Wojciech Wach
(Instytut Ekspertyz Sądowych Kraków, PL)

dr hab. inż. Dariusz Więckowski, prof. PIMOT
(PIMOT, PL)

dr hab. inż. Dariusz Żardecki, prof. WAT
(PIMOT, PL)

ORGANIZING COMMITTEE

President

dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk
(Kielce University of Technology, PL)

Secretary

dr hab. inż. Rafał Jurecki
(Kielce University of Technology, PL)

doc. Ing. Marián Gogola PhD
(University of Žilina, SK)

Members

dr inż. Piotr Fundowicz
(Warsaw University Technology, PL)

dr inż. Ewelina Sendek- Matysiak
(Kielce University of Technology, PL)

dr inż. Andrzej Zuska
(Kielce University of Technology, PL)

Ing. Branislav Šarkan, PhD.
(University of Žilina, SK)

Ing. Bibiána Poliaková, PhD.
(University of Žilina, SK)

mgr Artur Kornacki
(Kieleckie Towarzystwo Naukowe, PL)