General Information

Name

Email

Subject

Message

Office

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn,
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu,
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25–314 Kielce

Contact

dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk
tel. (+4841) 34–24–344

dr hab. inż. Rafał Jurecki
Tel. (+4841) 34–24–285
e-mail: zpsic@tu.kielce.pl

Doc. Ing. Marián Gogola PhD (Slovakia)
tel. (+42141) 513–35–46
e-mail:marian.gogola@fpedas.uniza.sk

mgr Artur Kornacki
Kielce Scientific Society
tel. +48 798120328
e-mail:kie.tow.nau@gmail.com

General Queries

zpsic@tu.kielce.pl

Ticket Queries

zpsic@tu.kielce.pl

Event Organiser

(+4841) 34–24–344 (+4841) 34–24–285